REGLEMENT

Je kunt hier over meer lezen over de richtlijnen die van toepassing zijn voor alle deelnemers van de Overbetuweloop.

  • Alle deelnemers doen mee op eigen risico.
  • Stichting Overbetuweloop aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het zoekraken van kleding, voor ongevallen en/of schade aan eigendommen.
  • Deelnemers gaan akkoord met het gebruik van hun beeltenis voor promotionele doelen (in druk, op foto, film en video) in relatie tot de Overbetuweloop, zonder daar geldelijke vergoeding voor te eisen. Indien deelnemers willen dat er foto’s verwijderd moeten worden, dan contact opnemen met info@overbetuweloop.nl
  • Om veiligheidsredenen kunnen sporters die gebruik maken van een hulpmiddel (zoals bijvoorbeeld een rolstoel) niet aan de Overbetuweloop deelnemen.
  • Eenmaal gekochte startnummers worden niet teruggenomen en zijn ook niet overdraagbaar.
  • Stichting Overbetuweloop heeft het recht het evenement geheel of gedeeltelijk, voor of tijdens de loop af te gelasten als dit nodig is om de veiligheid van mens en goed te waarborgen.
  • Ook calamiteiten elders en/of overmacht zouden tot afgelasting kunnen leiden. In alle gevallen kan Stichting Overbetuweloop geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden. Er zal geen terugbetaling plaatsvinden van het betaalde inschrijfgeld.
  • Stichting Overbetuweloop heeft het recht deelnemers uit de loop te halen, wanneer dit naar haar mening noodzakelijk is voor een goed verloop van het programma.
  • De parcoursen van de 5 km en 10 km zijn gemeten en gecertificeerd door de Atletiekunie. Indien door werkzaamheden het parcours moet worden aangepast, doen wij onze uiterste best het parcours zo nauwkeurig mogelijk te laten voldoen aan de gewenste afstand.
  • Deelnemers ontvangen informatieve nieuwsbrieven met betrekking tot de Overbetuweloop. Deelnemers kunnen zich in de nieuwsbrief afmelden voor het ontvangen van deze nieuwsbrief.