Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Stichting Overbetuweloop kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u zich aanmeld om deel te nemen aan de Overbetuweloop.

Stichting Overbetuweloop kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Geboortdatum
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres

WAAROM STICHTING OVERBETUWELOOP GEGEVENS NODIG HEEFT

Stichting Overbetuweloop verwerkt uw persoonsgegevens om uw deelname aan de Overbetuweloop te kunnen bevestigen, om in geval van calamiteit contact op te kunnen nemen en om u te kunnen voorzien van relevantie informatie in verband met deelname aan de Overbetuweloop. Stichting Overbetuweloop heeft deze gegevens ook nodig om ervoor te zorgen dat u in de juiste categorie van het klassement deel neemt, alsmede om ervoor te zorgen voor een goede weergave van de wedstrijduitslag.

HOE LANG STICHTING OVERBETUWELOOP GEGEVENS BEWAARD

Stichting Overbetuweloop bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

DELEN MET ANDEREN

Stichting Overbetuweloop verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de
uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Overzicht met wie er gegevens worden gedeeld:

– Iwan.nl dit is het bedrijf achter inschrijven.nl, dit bedrijf zorgt ervoor dat het inschrijvingsproces in goede banen verloopt.
– Mailchimp.com tooling die ervoor zorgt dat Stichting Overbetuweloop u op een juiste manier kan voorzien van nieuwsbrieven en informatie.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@overbetuweloop.nl. Stichting Overbetuweloop zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

FOTO’S
Tijdens het evenement zullen er foto’s genomen worden, indien gewenst kunnen er foto’s verwijderd worden door contact op te nemen met info@overbetuweloop.nl.

BEVEILIGING

Stichting Overbetuweloop neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Stichting Overbetuweloop verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact via info@overbetuweloop.nl.